Kontrast0

Kontrast1

Kontrast2

Czcionka0

Czcionka1

Czcionka2

Czym jest nawiertka przyłączeniowa?

Czym jest nawiertka przyłączeniowa?

Anwod
14. 07. 2023
Przeczytasz w 10min

Nawiertka przyłączeniowa nazywana również samonawiercającą to innowacyjne rozwiązanie stosowane w instalacjach wodociągowych do precyzyjnego tworzenia nowych przyłączy na istniejących rurach wodociągowych. Służy do wykonania przyłącza domowego na rurach wykonanych z materiałów PCV lub PE. Nawiertka przyłączeniowa może spełniać również rolę zaworu, którym można zamknąć dopływ wody do odbiorcy.

W budowie nawiertki przyłączeniowej wyróżnia się obejmę oraz korpus z głowicą, która posiada zintegrowane ostrze tnące – np. frez, umożliwiający wywiercenie otworu w rurze podczas montażu. Nawiertki przyłączeniowe, są projektowane tak, aby zapewniać szybki, precyzyjny i skuteczny montaż przyłączy, minimalizując konieczność korzystania z oddzielnych narzędzi do wiercenia. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość montażu bez konieczności zamykania przepływu wody w istniejącym wodociągu.

Rodzaje nawiertek przyłączeniowych

Nawiertki przyłączeniowe występują w różnych rodzajach i konfiguracjach, co umożliwia dostosowanie ich do różnych warunków i wymagań. Jednym z popularnych rodzajów nawiertek jest nawiertka przyłączeniowa samonawiertna z gwintem wewnętrznym. Jest to zintegrowane rozwiązanie umożliwiające wykonanie przyłącza bez stosowania dodatkowych narzędzi. Nawiertka ta charakteryzuje się zespolonym rozwiązaniem umożliwiającym nawiercenie wodociągu bez stosowania dodatkowych narzędzi. Występuje w dużym zakresie rozmiarów, począwszy od tak małych, jak DZ40 aż do średnic DZ315.

Zasuwa z opaską NWZ

Do nawiertek przyłączeniowych można również zaliczyć zasuwy z opaską NWZ. Jest to zestaw składający się z zasuwy klinowej gwintowanej oraz opaski. Nie posiada ona zintegrowanego narzędzia do nawiercenia wodociągu. Zasuwę z opaską dedykowana jest do umieszczenia na rurze wodociągowej, jednak do wykonania przyłącza wymagany jest specjalistyczne urządzenie: aparat do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem. Zasuwa z opaską wykorzystywana jest do wykonywania dodatkowych przyłączy w istniejącej instalacji i posiada odejście gwintowane. W odróżnieniu od nawiertek przyłączeniowych samonawiercających zasuwy z opaską umożliwiają wykonanie przyłącza nie tylko na rurach tzw. miękkich PE, PCV, ale również na rurach twardych: stalowych, żeliwnych ŻL i azbestocementowych AC.

Zastosowanie nawiertek

Nawiertki przyłączeniowe znajdują zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin, takich jak budownictwo, przemysł czy infrastruktura wodociągowa. Ich elastyczność i precyzja umożliwiają skuteczne tworzenie nowych przyłączy, rozszerzanie sieci wodociągowej oraz przeprowadzanie napraw w przypadku uszkodzeń lub awarii. Montaż nawiertki przyłączeniowej wymaga jednak odpowiednich narzędzi i umiejętności technicznych. Nawiertki są skutecznym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie przyłącza w istniejącym systemie wodociągowym, bez konieczności wyłączania całego systemu i przerywania dostaw wody.

Montaż nawiertki

Proces montażu nawiertki przyłączeniowej rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego miejsca, w którym ma być wykonane przyłącze. W zależności od wybranego rozwiązania tj. nawiertki przyłączeniowej samonawiercającej lub zasuwy z opaska NWZ, musimy dysponować odpowiednim sprzętem. W przypadku stosowania nawiertki przyłączeniowej samonawiercającej umieszcza się ją na rurze wodociągowej, w miejscu, w którym ma zostać wykonane przyłącze. Śrubami należy skręcić opaskę nawiertki z jej korpusem, pamiętając o ustawieniu nawiertki w odpowiednim kierunku i poziomie. Poprzez nadanie obrotu pokrętłem nawiertki wprawiamy w ruch obrotowy frez nawiertki, który jednocześnie wykonuje ruch posuwowy samodzielnie wiercąc otwór w rurze, w ten sposób tworzone jest przyłącze. Rozwiązanie to zapewnia stałe parametry procesu wiercenia, zapewniając każdorazowo poprawnie wykonany otwór w rurze wodociągowej.

W przypadku stosowania zasuwy z opaską, montaż wygląda nieco inaczej. Należy rozpocząć od wyznaczenia miejsca montażu i zamontowania na nim opaski z zasuwą. Opaskę należy pewnie ścisnąć śrubami. Następnie, przy użyciu specjalistycznego aparatu do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem wyposażonego w wiertło lub frez o odpowiedniej średnicy, wykonywany jest otwór w istniejącej rurze. Ważne jest, aby wiercenie wykonać dokładne, z uwagi na fakt że przerywamy integralność strukturalną rury wodociągowej. Aparaty produkcji ANWOD umożliwiają precyzyjne sterowanie prędkością obrotową oraz posuwem wiertła podczas wiercenia, zarówno ręcznie, jak i w zmechanizowany sposób. Po wykonaniu nawiertu, aparat wycofywany jest przed klin zasuwy gwintowanej, a następnie klin jest zamykany, odcinając dopływ wody. Na tym etapie można zdemontować aparat, a po połączeniu zasuwy z odbiorcą, przyłącze jest gotowe.

Nawiertki przyłączeniowe

Nawiertka przyłączeniowa jest niezwykle przydatnym elementem w instalacjach wodociągowych, umożliwiającym precyzyjne tworzenie nowych przyłączy do istniejących rur. Dzięki nim możliwe jest elastyczne rozbudowywanie sieci wodociągowej oraz wykonywanie napraw bez konieczności przerywania działania całego systemu wodociągów. Nawiertki przyłączeniowe występują w różnych rodzajach, takich jak nawiertki z gwintem wewnętrznym, zasuwy z opaską z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, co umożliwia ich dostosowanie do różnych warunków i wymagań. Nawiertki samonawiercające montowane są często w zestawie z zasuwami wodociągowymi. Nawiertki przyłączeniowe są niezastąpione w budownictwie, przemyśle oraz infrastrukturze wodociągowej, gdzie umożliwiają skuteczne rozbudowywanie sieci.

Kontrast0

Kontrast1

Kontrast2

Czcionka0

Czcionka1

Czcionka2

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij polityką prywatności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.