Oferta / Osprzęt do armatury wodociągowej / Klucze do zasuw i nawiertek

Klucze z obudową do zasuwy i nawiertki
Klucze teleskopowe do zasuwy i nawiertki

Przeznaczenie:

Ręczne otwieranie i zamykanie zasuw, nawiertek i opasko-zaworów znajdujących się pod ziemią. 
 
 
klucze armatura

Specyfikacja

  • Wykonanie i odbiór: wg PN-EN 1074-1:2002
  • Dostarczanie w stanie zmontowanym
  • Zabezpieczenie antykorozyjne: lakier bitumiczny

Tabela rozmiarów

Rodzaj klucza Symbol klucza z obudową Symbol klucza z obudową teleskopowego Wymiar nasady [mm]
Klucz do nawiertki KL 002 KL 003 13
Klucz do zasuwy KL 010 KL 020 14
KL 011 KL 021 17
KL 012 KL 022 19
KL 013 KL 023 22
KL 014 KL 024 24

 

Długość zabudowy klucza L [m]
Klucz do nawiertek 1,2
Klucz do zasuw 1,0

Klucz teleskopowy do nawiertek

1,2 - 2,0
Klucz teleskopowy do zasuw 1,2 - 2,0

Wykaz

1. Nasada górna

2. Korek

3. Obudowa

4. Pręt stalowy

5. Nasada dolna

6. Pręt stalowy łączący

7. Obudowa wewnętrzna 

    teleskopu

8. Obudowa nasady