Oferta / Włazy i teleskopy do kanalizacji / Właz Fi 400 ze zwieńczeniem żeliwnym

Właz Fi 400 ze zwieńczeniem żeliwnym

D400 - 40 ton
B125 - 12,5 ton
A15 - 1,5 ton

Deklaracja właściwości użytkowych

Przeznaczenie:

Przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych. 

 • Grupa 1 (min. Klasa A15) 1,5 ton -
  Powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów,
 • Grupa 2 (min. Klasa B125) 12,5 ton -
  Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych,
 • Grupa 3 (min. Klasa C250) 25 ton -
  Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum  0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m,
 • Grupa 4 (min. Klasa D400) 40 ton -
  Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne) utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 25.23.15-90.90

 • A15
 • B125
 • C250
 • D400

Specyfikacja

 • Spełnia normy PN-EN 124
 • Materiał korpusu i pokrywy żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
 • Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka bitumiczna
 • Świadectwo jakości nr 1536/2007
 • Świadectwo jakości nr 1537/2007

Tabela rozmiarów

Symbol

Właz

H [mm]

Dz [mm]

Dp [mm]

D rury [mm]

W FI400 A15

D400 

120

530

420

396

W FI400 B125

 B125

120

530

420

396

W FI400 D400

A15

120

530

420

396