Zadzwoń lub napisz !

biuro@anwod.com.pl

81 75 98 398

O firmie / Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 w projekcie "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej"
31.07.2017

ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej realizując projekt pt.: "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków trwałych do prototypowania:

Zadanie 4: Zakup środków trwałych do prototypowania: zakup wartości niematerialnych i prawnych dla tworzonej jednostki B+R: 1. Zakup oprogramowania do modelowania 3D CAD 1szt. 2. Zakup modułowego programu CAM – 1 kpl., do opracowania numerycznych ścieżek ruchu narzędzia umożliwiający wytworzenie prototypu z dedykowanym postprocesorem kompatybilnym z tokarką CNC DMG Mori CLX 450 oraz Frezarką CNC Deckel MAHO DMU 80.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe 4_2017 oraz w załącznikach.

Zapytanie Ofertowe 4_2017

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków Zamawiającego