Zadzwoń lub napisz !

biuro@anwod.com.pl

81 75 98 398

O firmie / Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 w projekcie "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej"
20.07.2017

ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej realizując projekt pt.: "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków trwałych do prototypowania:

Zakup kompletu oprzyrządowania - trzech zestawów oprawek narzędziowych:

1. Zestaw 12szt. stałych oprawek narzędziowych VDI 40;

2. Zestaw 3 szt. oprawek napędzanych do wiercenia/frezowania z mocowaniem DIN69880, sprzęgło wg DIN 5480 bez tulejek zaciskowych (ESX 32) składający się z: 1 oprawki osiowej 0°; 2 oprawek kątowych 90°;

3. Zestaw 6szt. oprawek narzędziowych do wytaczania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe 2_2017.

Zapytanie Ofertowe 2_2017

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków Zamawiającego