Zadzwoń lub napisz !

biuro@anwod.com.pl

81 75 98 398

O firmie / Projekty UE

Anwod Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej mgr inż. Waldemar Anasiewicz realizuje projekt pn. "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Badania i Innowacje.

 

Umowa o dofinansowanie z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości została podpisana 28.10.2016 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie prorynkowej aktywności badawczej ANWOD przez zwiększenie nakładów w formie dotacji, na stworzenie i wyposażenie jednostki B+R na potrzeby zewnętrznych podmiotów i swoje, służącej do transferu wiedzy biznes dla biznesu i wprowadzeniu kompleksowej usługi zaawansowanego prototypowania innowacji produktowej lub procesowej, która umożliwi komercjalizację wyników badań.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez cele na poziomie produktu:

  • Pozyskanie dotacji na utworzenie i wyposażenie nowej jednostki B+R przy ANWOD,
  • Uzupełnienie kompetencji cyfrowych zespołu badawczego w celu profesjonalnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, doradztwem informatycznym objętych zostanie 4 pracowników,
  • Zacieśnienie współpracy ANWOD z uczelniami woj. lubelskiego.

Cele szczegółowe na poziomie rezultatu bezpośredniego są realizowane poprzez umocnienie
i rozwój kadry specjalistycznej w kierunku możliwości prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, projektowych, prototypowych na potrzeby zewnętrznych podmiotów i własne, a tym samym utrzymania 3 etatów pracy i stworzenie 1 nowego.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie jednostki B+R tj. specjalistyczna  maszyna do obróbki CNC do tworzenia prototypów, zdalnie połączona poprzez sieć IT wyposażona w serwer ze stanowiskiem projektowym oraz sonda pomiarowa do pomiarów produktów. Stanowisko projektowe będzie wyposażone w stację roboczą w postaci zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem projektowym CAD i CAM.

W wyniku utworzenia jednostki B+R zostanie wprowadzona nowa kompleksowa usługa zaprojektowania, wykonania badania oraz stworzenia dokumentacji innowacyjnych produktów. Wdrożenie nowej usługi wymaga wprowadzenia systemu TIK, do komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Grupy docelowe, które obejmie usługa to MŚP oraz środowisko naukowe uczelni woj. lubelskiego. Skierowanie usługi do tych jednostek jest poparte rozumieniem ich potrzeb oraz wieloletnią współpracą.

 

Okres realizacji projektu od 02.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Ogółem wartość projektu wynosi 851 738,10 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych
692 470,00PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych tj. 484 729,00 PLN - wkład Unii Europejskiej 484 729,00 PLN

Wkład własny wynosi 367 009,10 PLN.