Zadzwoń lub napisz !

biuro@anwod.com.pl

81 75 98 398

O firmie / Aktualności

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 3/2017 w projekcie "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej"
03.08.2017

ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej realizując projekt pt.: "Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków trwałych do prototypowania:

Zakup Sondy stykowej pomiarowej

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe 3_2017.

Zapytanie Ofertowe 3_2017

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków Zamawiającego

 

Uwaga

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 3/2017

W dniu 03.08.2017 r zmodyfikowano treść zapytania ofertowego. Wprowadzono następujące zmiany:

Zmodyfikowano parametry Sondy stykowej pomiarowej 3D z możliwością wychylenia czujnika w 3 osiach wymagane przez Zamawiającego.
Zmodyfikowano: Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Zmodyfikowano plik: Zapytanie nr 3_2017.
Zmodyfikowano kryteria oceny oferty - usunięto kryterium serwis - szybka reakcja na usunięcie awarii.
Usunięto zapis nr 2 z rozdziału XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.
Skrócono termin wykonania zamówienia z 35 dni do 30 dni.
Termin składania ofert został wydłużony o 7 dni do dnia 10.08.2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz składania ofert znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe 3_2017.

Poniżej zmodyfikwoany opis ogłoszenia oraz załączniki:

 

Zapytanie Ofertowe 3_2017

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków Zamawiającego

 

Zapraszamy do składania ofert.