Oferta / Włazy i teleskopy do kanalizacji / Teleskop TENSC 315 z kratką ściekową

Teleskop TENSC 315 ze zwieńczeniem żeliwnym,
z kratką ściekową

D400 - 40 ton
B125- 12,5 ton
A15 - 1,5 ton   

Deklaracja właściwości użytkowych

Przeznaczenie: 

Przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych.

Powierzchnia odprowadzania wody: 189 cm²

 • Grupa 1 (min. Klasa A15) 1,5 ton

  Powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów
 • Grupa 2 (min. Klasa B125) 12,5 ton
  Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.
 • Grupa 3 (min. Klasa C250) 25 ton
  Dotyczy zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m.
 • Grupa 4 (min. Klasa D400) 40 ton
  Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne) utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 25.23.15-90.90

 • A15
 • B125
 • C250
 • D400        

Specyfikacja

 • Badania i wymagania zgodne z PN-EN 124

 • Materiał korpusu i pokrywy żeliwo szare, EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

 • Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka bitumiczna

 • Świadectwo jakości nr 2171/2013

 • Świadectwo jakości nr 2167/2013

 • Świadectwo jakości nr 2145/2013

Tabela rozmiarów

Symbol

Średnica rury ø [mm]

Właz

Ht z rurą [mm]

H [mm]

L [mm]

D [mm]

Dopuszczalne naciski w tonach [T]

TENSC A15

315

A15

518

52

360

284

1,5

TENSC B125

315

B125

518

52

360

284

12,5

TENSC D400

315

D400

518

52

360

284

40